top of page

KARATE NAS OLIMPÍADAS

KARATE NAS OLIMPÍADAS

KARATE NAS OLIMPÍADAS
Buscar vídeo...
Categorias
Categorias
Entertainment
Finais
Kata
Kumite Feminino
Kumite Masculino
Sports
KUMITE SEMIFINAL - Karoly Gabor e Rafael Aghayev

KUMITE SEMIFINAL - Karoly Gabor e Rafael Aghayev

R$
11:11
Assistir a prévia
DISPUTA DE OURO - Sandra Sanchez e Kiyou Shimizu

DISPUTA DE OURO - Sandra Sanchez e Kiyou Shimizu

R$
13:02
Assistir a prévia
DISPUTA DE BRONZE - Sakura Kokumai e Viviana Bottaro

DISPUTA DE BRONZE - Sakura Kokumai e Viviana Bottaro

R$
11:00
Assistir a prévia
DISPUTA DE BRONZE - Dilara Bozan e Grace Lau

DISPUTA DE BRONZE - Dilara Bozan e Grace Lau

R$
10:29
Assistir a prévia
DISPUTA DE BRONZE - Antonio Diaz e Ariel Torres

DISPUTA DE BRONZE - Antonio Diaz e Ariel Torres

R$
09:51
Assistir a prévia
DISPUTA DE OURO - Damian Quintero e Ryo Kiyuna

DISPUTA DE OURO - Damian Quintero e Ryo Kiyuna

R$
12:24
Assistir a prévia
DISPUTA DE BRONZE - Heejun Park e Ali Sofuoglu

DISPUTA DE BRONZE - Heejun Park e Ali Sofuoglu

R$
10:17
Assistir a prévia
FINAIS KUMITE FEMININO -61KG E MASCULINO -75KG

FINAIS KUMITE FEMININO -61KG E MASCULINO -75KG

R$
01:07:10
Assistir a prévia
bottom of page